Chiến sĩ Hồng quân cắm lá cờ chiến thắng lên nóc Nhà Quốc hội Đức, chiều 30/4/1945. (Ảnh: Getty Images)

Ngày Chiến thắng phát-xít - mốc son sáng ngời trong lịch sử thế giới

Ngày 9/5/1945 (giờ Moskva), Đức quốc xã ký biên bản đầu hàng vô điều kiện quân đội Liên Xô và quân Đồng minh, đánh dấu Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt tại châu Âu. Ngày Chiến thắng 9/5 trở thành 1 mốc son sáng ngời trong lịch sử thế giới, là ngày chiến thắng chung của các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô, đập tan chủ nghĩa phát-xít, giành lại hòa bình cho nhân loại.