Cát Hải, huyện đầu tiên của Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

NDO -

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 8-10, công nhận huyện Cát Hải, huyện đầu tiên của Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019.

Quang cảnh vịnh Cát Bà (huyện Cát Hải).
Quang cảnh vịnh Cát Bà (huyện Cát Hải).

Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Cát Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cát Hải có 12 đơn vị hành chính, gồm 10 xã và hai thị trấn. Trong đó, sáu xã: Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hai thị trấn Cát Bà và Cát Hải, cùng bốn xã: Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu không triển khai xây dựng nông thôn mới do nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ tích cực của thành phố, huyện Cát Hải đã đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Năm 2016, UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 2899/QĐ-UBND công nhận sáu xã: Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015.