Cấp và hủy nhiều mã chứng khoán của các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã hủy nhiều mã chứng quyền, đăng ký chứng khoán; cấp mã giao dịch chứng khoán cho 2 công ty: cổ phần Thực phẩm G.C, Dầu thực vật Tân Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Kể từ ngày 10/10, mã chứng quyền CMSN2208 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB sẽ hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày 10/10, mã chứng quyền CMSN2208 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB sẽ hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)

Hủy đăng ký chứng quyền Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tên chứng khoán: Chứng quyền CMSN01MBS22CE

Mã chứng khoán: CMSN2208

Mã ISIN: VN0CMSN22085

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 10/10/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 3.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 10/10/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 139/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 1/7/2022 mã chứng quyền CMSN2208, mã ISIN VN0CMSN22085 sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký chứng quyền Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.08

Mã chứng khoán: CNVL2201

Mã ISIN: VN0CNVL22016

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 6/10/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 11.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 6/10/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 23/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 18/1/2022, thay đổi lần 1 ngày 30/6/2022, mã chứng quyền CNVL2201, mã ISIN VN0CNVL22016 sẽ hết hiệu lực.

Hủy chứng khoán đăng ký của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Mã chứng khoán: TLS

Mã ISIN: VN000000TLS3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 1.500.000 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 15.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/9/2022

Kể từ ngày 29/9/2022, mã chứng khoán TLS, mã ISIN VN000000TLS3 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu TLS nêu trên.

VSD thông báo để các Thành viên biết.

Cấp mã GCF cho Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2022/GCNCP-VSD ngày 30/9/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thực phẩm G.C, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

Trụ sở chính: Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0898920468

Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

Mã chứng khoán: GCF

Mã ISIN: VN000000GCF6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 26.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 260.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3/10/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thực phẩm G.C đăng ký giao dịch cổ phiếu GCF trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu GCF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã TVO cho Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2022/GCNCP-VSD ngày 26/9/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình

Trụ sở chính: 889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 8153010

Fax: 0283 8153226

Vốn điều lệ: 89.332.140.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình

Mã chứng khoán: TVO

Mã ISIN: VN000000TVO1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.933.214 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 89.332.140.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/9/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu TVO trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TVO được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.