Cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn sôi nổi tìm hiểu kiến thức pháp luật

Gần 100 cán bộ, công nhân viên thuộc các đơn vị đã sôi nổi tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn sôi nổi tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn sôi nổi tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới hình thức thi rung chuông vàng, Nội dung thi tập trung vào các kiến thức pháp luật, văn hóa ứng xử rất thực tế và sinh động, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty, gồm 3 nhóm kiến thức: Kiến thức pháp luật về tổ chức hoạt động của Tổng Công ty như Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty; Kiến thức pháp luật về lao động như Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động; Kiến thức pháp luật về văn hóa ứng xử của người lao động như Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ. Ban Tổ chức đã trao 1 Giải nhất, 2 Giải nhì, 2 Giải ba và 8 Giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn nhấn mạnh: Trong những năm vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc quan tâm và thường xuyên chỉ đạo Phòng chuyên môn xây dựng Kế hoạch, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty.

Cuộc thi cũng nhằm phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu nắm rõ hơn các quy định pháp luật, các quy định, quy chế của Tổng công ty; qua đó giúp cho cán bộ-công nhân viên áp dụng hiệu quả các kiến thức pháp luật vào công việc hằng ngày; đồng thời đây cũng là sân chơi văn hóa bổ ích, thiết thực và cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cán bộ-công nhân viên.

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ra đời, mở ra nền lập hiến, lập pháp dân chủ, vì con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã lấy ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.