Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 7 đến 11/11

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 7 đến 11/11, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thưởng cổ phiếu (CP), tỷ lệ 100:24,75 (người sở hữu 100 CP được nhận 24,75 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/11.

* CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11.

* Ngày 30/11, CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11.

* CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX: TV4) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 (người sở hữu 100 CP được nhận 40 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:126 (người sở hữu 100 CP được nhận 126 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 18/12, CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 29/11, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (HOSE: PLX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (HOSE: SVD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 28/11, CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (UPCoM: BMV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 129 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 30/11, CTCP Minh Hưng Quảng Trị (HOSE: GMH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/11.

* CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HOSE: NHT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/11.

* Ngày 16/11, CTCP Hacisco (HOSE: HAS) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/11.

* Ngày 8/12, Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/11.