Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 17 đến 21/10

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 17 đến 21/10.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 10/11, CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 4/11, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 31/10, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 22/11, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 4/11, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 3/11, CTCP Lệ Ninh (UPCoM: LNC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 36 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 28/10, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* Ngày 23/12, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* Ngày 15/11, CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UPCoM: TA3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 186 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18,7364 (người sở hữu 100 CP được nhận 18,7364 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10,2075 (người sở hữu 100 CP được nhận 10,2075 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

* Ngày 26/10, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 910 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10.

* CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

* Ngày 26/10, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 360 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

* Ngày 28/10, CTCP Cảng Chân Mây (UPCoM: CMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 32 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.