Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 10 đến 14/10

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 10 đến 14/10.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 10/11, CTCP Logistics Vicem (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/10.

* Ngày 10/11, CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/10.

* Ngày 21/10, CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/10.

* CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:18,16, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu là 1 quyền, 100 quyền được mua 18,16 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/10.

* Ngày 26/10, CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10.

* Ngày 28/10, CTCP Ngân Sơn (HNX: NST) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10.

* Ngày 26/10, CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CHS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10.

* Ngày 26/10, CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 350 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10.

* Ngày 27/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 410 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/10.

* Ngày 26/10, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10.

* Ngày 25/10, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10.

* Ngày 27/10, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10.

* Ngày 20/10, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10.

* Ngày 20/10, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10.

* Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/10.

* Ngày 2/11, CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/10.