Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 24 đến 28/10

NDO - Tuần từ ngày 24 đến 28/10, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 22/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/10.

* CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (HNX: PCT) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/10.

* Ngày 14/11, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UPCoM: TLP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 339 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/10.

* CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/10.

* Ngày 25/11, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/10.

* Ngày 7/11, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10.

* Ngày 1/12, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 3.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10.

* Ngày 15/11, CTCP VICEM Thương mại Xi măng (HNX: TMX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10.

* Ngày 4/11, CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10.

* CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10.

* Ngày 25/11, CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (UPCoM: CT3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (UPCoM: CT3) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10.

* Ngày 8/11, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10.

* Ngày 11/11, CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC) (UPCoM: ICC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.340 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10.

* CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (HOSE: BKG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10.

* CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (HOSE: BKG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10.

* Ngày 26/12, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 280 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10.