Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 26 đến 30/9

NDO - Danh sách 28 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 26 đến 30/9, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

* Ngày 26/10, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (HNX: SPC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

* Ngày 21/10, CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

* Ngày 14/10, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

* CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

* Ngày 17/10, CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.

* Ngày 31/10, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

* Ngày 31/10, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

* Ngày 12/10, CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin (UPCoM: WTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

* Ngày 20/10, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

* Ngày 20/10, CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

* Ngày 20/10, CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

* Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

* Ngày 18/10, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

* Ngày 17/10, CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

* Ngày 10/10, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 570 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

* Ngày 10/10, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (HNX: DTD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 (người sở hữu 100 CP được nhận 18 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (HNX: DTD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu là 1 quyền, 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* Ngày 14/10, CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.662 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* Ngày 14/10, CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* Ngày 20/10, CTCP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 616 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* Ngày 19/10, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HOSE: HDB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

* Ngày 5/10, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

* Ngày 13/10, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

* Ngày 14/10, CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

* Ngày 20/10, CTCP RedstarCera (UPCoM: TRT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.