Bữa sáng nghĩa tình

Bữa sáng nghĩa tình do Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thực hiện hơn ba năm qua, đã trao tặng hàng nghìn suất ăn sáng miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp hàng nghìn lượt trường hợp là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và lao động thu nhập thấp, tiết kiệm được một phần chi phí mỗi tháng.