Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng

NDO -

Chiều 8/7, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì Hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm quán triệt tinh thần Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 do Bộ Chính trị tổ chức vào ngày 30/6 vừa qua.

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị cũng tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 lĩnh vực giao thông vận tải, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và đề ra những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.

Quán triệt tinh thần hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Bộ Giao thông vận tải luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài nên thường xuyên và kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác này.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả rõ nét hơn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng thẳng thắn chỉ rõ những lĩnh vực giao thông vận tải tiềm ẩn nguy cơ về tham nhũng, tiêu cực; nguy cơ, thách thức trong công tác này của Bộ Giao thông vận tải, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng -0 Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long tham luận tại hội nghị.

Bộ trưởng yêu cầu, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực để xác định rõ tư tưởng, thái độ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tiềm ẩn nguy cơ về tham nhũng, tiêu cực, những nguy cơ, thách thức trong công tác này của Bộ GTVT, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham luận về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, nêu những bài học kinh nghiệm và giải pháp triển khai hiệu quả thời gian tới.