Bộ Công thương phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NDO - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, ngày 29/3, Ban cán sự đảng Bộ Công thương phối hợp với Đảng ủy Bộ chính thức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ phát động.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ phát động.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành công thương.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, ngày 29/3, Ban cán sự đảng Bộ Công thương phối hợp với Đảng ủy Bộ chính thức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: Ba năm qua, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý Luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động rộng khắp tới các Đảng Bộ các cơ quan Trung ương và địa phương và đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo.

Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công thương hằng năm đều định hướng để các tổ chức đảng cơ sở, đảng viên, cán bộ nhiệt tình tham gia gửi bài tham dự và luôn được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao.

Năm nay, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương phối hợp với Đảng ủy Bộ phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nhằm khuyến khích tất cả các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, các đảng viên, cán bộ công chức và người lao động của ngành công thương nhiệt tình tham gia nghiên cứu Nghị quyết 35-NQ/TW và viết các tác phẩm chính luận tham dự cuộc thi.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý 5 nội dung cần tập trung đối với các tác giả tham dự cuộc thi. Trong đó, cần gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn phát triển của ngành công thương, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở sự gương mẫu, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực, xây dựng trong công việc; chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội về những nội dung sai trái liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương. Các tác phẩm cần tăng cường nêu bật các gương điển hình của cơ quan, tổ chức, người lao động tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành công thương; khẳng định những thành tựu to lớn của ngành thời gian qua luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều dấu ấn nổi bật từ đột phá về xuất nhập khẩu, là động lực tăng trưởng dẫn dắt nền kinh tế của ngành công nghiệp, từ bảo đảm an ninh năng lượng và các vật tư chiến lược cho sản xuất và tiêu dùng, đến tham mưu xây dựng ban hành cơ chế, chính sách giúp phát triển thị trường, xuất nhập khẩu; bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của doanh nghiệp và người lao động;….

Các tác phẩm cần tăng cường những nội dung mang tính định hướng nhận thức về ngành công thương, về những nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành tới sự phát triển kinh tế xã hội đất nước; giúp tăng cường nhận thức, sẻ chia và đồng thuận xã hội với các khó khăn, thách thức mà ngành cũng như cả hệ thống chính trị đang đương đầu nhằm “tiếp tục đổi mới, vươn tới những đỉnh cao” trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở 66 tổ chức đảng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Công thương và bạn đọc cả nước.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi ngày 29/3 cho đến hết ngày 30/5 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm và hồ sơ dự thi: Văn phòng Báo Công thương – Tầng 10 và 11, Toà nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hoặc gửi qua Email: cuocthibvnttt.bct@gmail.com

Lễ công bố và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 6 tới. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh cho các tác giả/tác phẩm theo cơ cấu 24 giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích, 5 giải Chuyên đề.

Sau khi kết thúc cuộc thi Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công thương dự kiến sẽ lựa chọn các tác phẩm, tác giả tiêu biểu để thực hiện cuốn sách về ngành công thương với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát hành sâu rộng trong toàn ngành và tới bạn đọc cả nước.