Bình Thuận bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

NDO -

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của 51/53 đại biểu HĐND mới được bầu để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh khóa mới; xem xét ban hành một số Nghị quyết, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)
Các đại biểu HĐND bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận và kết quả xác nhận tư cách của 53 đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới được bầu là đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận và đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND đã bầu các chức danh Trưởng, Phó các Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc của HĐND tỉnh và biểu quyết nhất trí số lượng Ủy viên của mỗi Ban là 5 người.

Bình Thuận bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 -0
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tín nhiệm bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí Phan Văn Đăng, Nguyễn Văn Phong là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng đã bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị, HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách hiệu quả nhất. HĐND tỉnh cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của từng đại biểu và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là những vấn đề về kinh tế, xã hội, các dự án đầu tư quan trọng, nhạy cảm, tác động lớn đến phát triển kinh tế, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tình cảm của cử tri, của nhân dân; đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Việc xem xét thông qua các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh phải xuất phát từ thực tiễn và bám sát các quy định, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ưu tiên nguồn lực thực hiện tốt 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra.

Thay mặt tập thể Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh xác định, đây là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao mà các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà đã tín nhiệm giao cho. Đồng thời xin hứa, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn; gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; đoàn kết và nỗ lực cao nhất để triển khai các hoạt động của HĐND tỉnh hiệu lực, hiệu quả; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.