Bến Tre tập trung công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

NDO - Ngày 21/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước.
Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước.

Năm 2022, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 55 tổ chức Đảng gồm 7 Đảng bộ, 11 chi bộ cơ sở, 37 chi bộ trực thuộc với 1.083 đảng viên.

Trong năm, tỉnh đã vận động thành lập 23 tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển 1.150 công đoàn viên tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân; giới thiệu 1.124 công đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Thành lập mới 5 chi đoàn, nâng tổng số tổ chức đoàn, chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên 52 chi đoàn, chi hội với 1.144 đoàn viên; các cấp hội phụ nữ thành lập được 32 tổ hội phụ nữ với 450 thành viên; tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ nữ công nhân trong các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, các ngành đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt làm được, chưa được và định hướng trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá, trong thời gian qua, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng, thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, các đoàn thể nhân dân có quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đặc biệt là quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, làm cho các tổ chức này thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh thiếu ổn định, lực lượng lao động ít và thường xuyên biến động; chưa có quy định, cơ chế phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, trong thời gian tới các cấp ủy, cán bộ, đảng viên quyết tâm, quyết liệt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tâm huyết với công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng thiết thực và phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân...