Bão giật trên cấp 17, cách Bình Định-Phú Yên khoảng 210 km

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão cách Bình Định - Phú Yên khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185 km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 lúc 11 giờ ngày 19/12. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 lúc 11 giờ ngày 19/12. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc sau đổi hướng bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150 km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 19,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 116,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi 10-15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 22/12, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Vùng biển phía tây khu vực Giữa Biển Đông: cấp 4. Ở vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-15, giật trên cấp 17; sóng biển cao từ 9,0-11,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Phú Yên có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội; ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội. 

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ ngày 19 đến 20/12, trên đất liền các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9.

* Hồi 7 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão cách Bình Định - Phú Yên khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 10,5 đến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 113,4 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 14,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 116,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi 10-15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp.

* Hồi 4 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão cách Bình Định-Phú Yên khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 110,8 độ kinh đông, cách Quảng Nam - Bình Định khoảng 230 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 10 đến 18,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108.0 đến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi 10-15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp.

• Bão số 9 giật trên cấp 17 làm gãy đổ hai trạm đo gió ở đảo Song Tử Tây
• Bão giật trên cấp 17 hướng vào vùng biển Bình Định - Khánh Hòa
• Bão giật cấp 17 cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km
• Bão số 9 giật cấp 17 trên Biển Đông
• Bão Rai di chuyển nhanh, vào Biển Đông trong 24 giờ tới
• Xuất hiện bão giật cấp 15 gần Biển Đông
• Trong 24 đến 48 giờ tới, bão giật cấp 16 vào Biển Đông
• Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão Rai
• Chiều 16/12, bão Rai mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17