Bão giật cấp 12 cách Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 340 km

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. 

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 113,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 19 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền.

Đến 19 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 106,7 độ kinh đông, trên đất liền khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay, 10/9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ gần sáng 12/9, vùng ven biển khu vực từ nam Quảng Bình đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

* Trước đó, hồi 16 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 109,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền. Đến 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

• Bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 12
• Bão giật cấp 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km
• Bão số 5 di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh lên
• Bão Conson giật cấp 11 vào Biển Đông
• Bão Conson khả năng mạnh cấp 9-10 khi vào Biển Đông
• Bão Conson giật cấp 11 gần Biển Đông
• Công điện số 10 về ứng phó với bão Conson