Bàn giải pháp tăng ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Ngày 13/6, tại Bến Tre, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” và lấy ý kiến Dự thảo “Quy hoạch Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm do vai trò quan trọng của nó với việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao tiềm lực quốc gia. Bên cạnh sự phát triển về tiềm lực và hoàn thiện thể chế, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội to lớn trong nhiều lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, tài nguyên-môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế-kỹ thuật khác… góp phần cải thiện đời sống kinh tế-xã hội của người dân và từng bước nâng cao vị thế quốc gia của Việt Nam.

Bàn giải pháp tăng ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái phát biểu.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng sẽ là công cụ quản lý nhà nước giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đề ra định hướng cơ bản dài hạn, xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình có đóng góp tích cực, trực tiếp và hiệu quả cho phát triển đất nước cũng như trong các ngành, lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế-kỹ thuật khác.

Quy hoạch cũng sẽ đề ra định hướng và phương án đầu tư phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các cơ sở ứng dụng và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, là căn cứ để hoạch định các chính sách và kiến tạo động lực phát triển, xây dựng kế hoạch, giải pháp và huy động nguồn lực thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi về thực trạng và giải pháp phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nước ta hiện nay và trong tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả của hội thảo có giá trị quan trọng, đóng góp thiết thực cho định hướng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là cho công tác xây dựng Quy hoạch Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.