Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương

NDO -

Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Công thương cùng các Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, lãnh đạo Bộ Công thương làm việc với Đoàn.

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đề nghị thành viên Đoàn quán triệt tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, lịch trình và các quy định, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đoàn.

Qua kiểm tra, theo dõi, đánh giá, nêu rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, đồng chí Lương Cường đề nghị đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng và các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tiếp tục quán triệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp, cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời, thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn; phân công cán bộ đầu mối, người trực tiếp chịu trách nhiệm làm việc với Đoàn kiểm tra để đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên đã phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm các nội dung báo cáo, giải trình theo yêu cầu; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuân thủ, bám sát kế hoạch của Đoàn kiểm tra, tự kiểm tra, báo cáo các nội dung theo hướng dẫn.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ làm việc từ ngày 25/5 đến 1/6/2022.