Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo sang thăm chính thức Việt Nam.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo

NDO - Chiều 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo sang thăm chính thức Việt Nam.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tại Trụ sở Trung ương Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tại buổi tiếp.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 6

Đoàn đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 7

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo ảnh 8

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tại Trụ sở Trung ương Đảng.

back to top