Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

NDO - Trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cùng đi, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 4

Các cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch lắng nghe những lời thăm hỏi, dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ảnh 7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

back to top