[Ảnh] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chiều 22/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ảnh 1
Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ảnh 4
Đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ảnh 5

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)