[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái

NDO - Sáng 24/9, trong chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát các công trình trọng điểm tại tỉnh Yên Bái
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các thành viên trong đoàn công tác tại khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án xây dựng khu đô thị, dịch vụ Trấn Yên (Yên Bái).

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 4

Đoạn sông Hồng qua thành phố Yên Bái.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát đoạn kè sông Hồng qua thành phố Yên Bái.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 6

Dự án cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái đang trong quá trình thi công.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình trọng điểm tại Yên Bái ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái.