[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An

Sáng 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra và động viên kỹ sư, công nhân các đơn vị đang thi công dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đoạn qua tỉnh Nghệ An.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính với thanh niên trên công trường dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên thanh niên trên công trường dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đoạn qua tỉnh Nghệ An.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 4

Công nhân thi công vị trí cột VT22 thuộc Dự án đường dây 500kV đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 5

Công nhân thi công vị trí cột VT22 thuộc Dự án đường dây 500kV đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên kỹ sư, công nhân các đơn vị đang thi công dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đoạn qua tỉnh Nghệ An.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà kỹ sư, công nhân các đơn vị đang thi công dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đoạn qua tỉnh Nghệ An.

[Ảnh] Thủ tướng kiểm tra việc thi công đường dây tải điện 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An ảnh 8