[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam

Sáng 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Khu Di tích Lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc.
Lãnh đạo địa phương và Khu Di tích Bác Hồ tại Côn Minh (Trung Quốc) đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN.
Lãnh đạo địa phương và Khu Di tích Bác Hồ tại Côn Minh (Trung Quốc) đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN.
[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại Khu Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 5

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến doanh nghiệp hai nước trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 10

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến doanh nghiệp hai nước trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTXVN.

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam ảnh 11

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến doanh nghiệp hai nước trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTXVN.