[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai

Sáng 23/9, tại tỉnh Lào Cai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; tham quan Công viên Hồ Chí Minh; thăm Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.
[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai
[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu xem một số hình ảnh trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu xem một số hình ảnh trưng bày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 7

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 8

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm nơi ở của học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 9

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 10

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần hỏi han các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 11

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 12

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 13

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm nhà bếp Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 14

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với giáo viên và học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lào Cai ảnh 15

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với giáo viên và học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)