[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

NDO - Chiều 7/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 2

Nhân viên Văn phòng Quốc hội tặng hoa chào mừng Thủ tướng Lào.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các đại biểu Việt Nam với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 4

Đoàn viên, thanh niên Văn phòng Quốc hội chào mừng Thủ tướng Lào.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Việt Nam tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 8

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 9

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các thành viên đoàn Lào tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ảnh 10

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội.