[Ảnh] Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 30/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Fukuoka, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
[Ảnh] Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân rời tỉnh Fukuoka, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

[Ảnh] Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản ảnh 2
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Fukuoka.
[Ảnh] Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản ảnh 3
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Fukuoka.
[Ảnh] Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản ảnh 4

Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Fukuoka.

[Ảnh] Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản ảnh 5
Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tiễn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Fukuoka.
back to top