[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong

NDO - Tới thời điểm 23 giờ 30 phút, cảnh sát vẫn có mặt tại hiện trường vụ cháy trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 1
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 2
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 3
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 4
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 5
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 6
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 7
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 8
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 9
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 10
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 11
[Ảnh] Cận cảnh ngôi nhà bị cháy trên phố Định Công Hạ khiến 4 người tử vong ảnh 12