467 tỷ đồng cho sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có quyết định đầu tư 467 tỷ đồng cho dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân.

Dự án này hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống thu, nhận và quản lý dữ liệu đăng ký chứng minh nhân dân (CMND) tự động trên mạng máy tính toàn quốc; sản xuất và cấp giấy CMND trên hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao dịch của nhân dân; trong giai đoạn 2004-2007 sẽ sản xuất và cấp 24 triệu CMND bảo đảm mỗi công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên đều được cấp giấy CMND với một số duy nhất, không trùng lặp, chống được việc làm giả CMND.

Các nội dung cơ bản để đạt được những mục tiêu nói trên bao gồm: đầu tư cho việc thu thập thông tin và thành lập trung tâm dữ liệu quốc gia; thành lập hai trung tâm hoàn chỉnh ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; xây dựng một dây chuyền sản xuất CMND với công suất 10 triệu thẻ/năm; sản phẩm CMND được in mã vạch hai chiều với độ bền 15 năm.