41 cơ sở đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2021

NDO -

Sáng 11/12, Sở Công thương Hà Nội tổ chức trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2021.

Trao giải cho các cơ sở đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2021.
Trao giải cho các cơ sở đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2021.

Phát biểu tại lễ trao giải, quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2021 nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh. Đồng thời, phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu. Qua đó, các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố Hà Nội.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương Hà Nội đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 53 cơ sở, doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả năng lượng cho 12 cơ sở tòa nhà, công trình xây dựng; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 14 cơ sở; mô phỏng năng lượng cho 4 cơ sở tòa nhà, công trình xây dựng; hỗ trợ 32 cơ sở ứng dụng dự báo hiệu quả năng lượng trong tòa nhà, công trình xây dựng; phát triển 41 mô hình sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội với hơn 1.000 các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu.

Các giải pháp này đang được doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng đổi mới quy trình vận hành sản xuất, đầu tư trang thiết bị công nghệ nhằm giảm chi phí về năng lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đã thực hiện mô hình quản lý năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Tại lễ trao giải, 41 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được Sở Công thương Hà Nội trao đạt danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2021.