25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 5 đến 9/12

NDO - Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 5 đến 9/12, có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 29/12, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

* Ngày 29/12, CTCP Thép Mê Lin (HNX: MEL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

* CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HOSE: HHP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 65 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/12.

* Ngày 26/12, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 84,3 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

* Ngày 28/12, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

* CTCP Mía Đường Lam Sơn (HOSE: LSS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 65 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

* Ngày 23/12, CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

* Ngày 23/12, CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

* Ngày 19/12, CTCP SPM (HOSE: SPM) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 22/12, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 230 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 23/12, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 30/12, CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 16/12, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 28/12, CTCP Thiết bị điện Gelex (UPCoM: GEE) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

* Ngày 22/12, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

* Ngày 7/4/2023, Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

* Ngày 28/12, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

* Ngày 26/12, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

* Ngày 30/12, CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* Ngày 10/1/2023, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* Ngày 19/12, CTCP Điện cơ (UPCoM: EME) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

* Ngày 26/12, CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 288,4 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.