Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 28/11 đến 2/12

NDO - Tuần từ ngày 28/11 đến 2/12, có 16 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 15/12, CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

* Ngày 15/12, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

* Ngày 30/12, CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 21/12, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 15/12, CTCP May xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 30/3/2023, CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 30/12, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 26/12, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 27/12, CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 22/12, CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 23/12, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 23/12, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* Ngày 28/12, CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

* CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

* Ngày 12/12, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

* Ngày 15/12, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.