Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 21 đến 25/11

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 21 đến 25/11, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 28/12, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.026,1 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

* Ngày 20/12, CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11.

* Ngày 26/12, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 280 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/11.

* Ngày 5/12, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/11.

* Ngày 19/12, CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 440 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/11.

* Ngày 23/12, CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/11.

* CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/11.

* Ngày 23/12, CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/11.

* Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HOSE: SHB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

* Ngày 26/12, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

* CTCP Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 40:3 (người sở hữu 40 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

* CTCP Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 10 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

* Ngày 12/12, CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

* CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

* Ngày 15/12, CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

* Ngày 29/11, CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

* Ngày 30/11, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.