23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 1 đến 5/8

NDO - Tuần từ ngày 1 đến 5/8, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 19/8, CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

* CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85 (người sở hữu 100 CP được nhận 85 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

* Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (HOSE: PVD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

* Ngày 30/8, CTCP Cao-su Bến Thành (HOSE: BRC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

* Ngày 31/8, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/8.

* CTCP AAV Group (HNX: AAV) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:35 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 35 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

* Ngày 29/8, CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

* Ngày 25/8, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

* Ngày 25/8, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

* Ngày 23/8, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

* CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 5 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/8.

* Ngày 15/8, CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (HOSE: BTT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

* Ngày 15/8, CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

* CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2;1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/8.

* Ngày 18/8, CTCP Viwaseen3 (UPCoM: VW3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

* CTCP Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum (UPCoM: NXT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

* CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/8.

* Ngày 24/8, CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

* Ngày 12/8, CTCP Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

* Ngày 12/8, CTCP Vận tải xăng dầu đường Thủy Petrolimex (HOSE: PJT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

* Ngày 23/8, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.

* Ngày 15/8, CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCoM: POV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/8.