191 cơ sở dạy nghề tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc

NDO - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 tại thành phố Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức tham quan các thiết bị đào tạo tự làm tham dự Hội thi.
Ban tổ chức tham quan các thiết bị đào tạo tự làm tham dự Hội thi.

Tham dự Hội thi lần này có 57 tỉnh, thành phố tham dự, với tổng số thiết bị đăng ký dự thi là 381 thiết bị của 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tác giả/nhóm tác giả dự thi đều là những nhà giáo có kỹ năng nghề cao và đã từng thiết kế, chế tạo thành công những sản phẩm đạt chất lượng cao đang áp dụng cho công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cũng có tác giả là những giáo viên trẻ lần đầu tham gia hội thi.

Các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở 4 nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (với 177 thiết bị, chiếm 46%); Công nghệ kỹ thuật cơ khí (với 98 thiết bị, chiếm 26%); Máy tính và Công nghệ thông tin (với 30 thiết bị, chiếm 8%). Thông tin chi tiết về hội thi được cập nhật đầy đủ trong cuốn Sổ tay hướng dẫn hội thi, đăng trên Website Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (mục Tài nguyên/Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị).

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội luôn mong muốn thông qua các kỳ hội thi sẽ lựa chọn được thiết bị có tính sư phạm, tính khoa học, kỹ thuật và sáng tạo, tính ứng dụng cao để tôn vinh đưa vào sử dụng trong phạm vi cả nước.

Thực tế qua báo cáo đánh giá, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp và theo dõi sau 6 lần tổ chức, các hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc đã cho thấy lợi ích to lớn, hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của việc tự sản xuất thiết bị đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhiều thiết bị tự làm đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo và được sử dụng tối đa trong quá trình dạy học của các trường…

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cần nghiên cứu tạo ra cơ chế phù hợp để thúc đẩy phong trào sản xuất thiết bị đào tạo ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn; xem xét việc hằng năm dành một phần kinh phí để hỗ trợ tự sản xuất thiết bị đào tạo, có chính sách để các thiết bị đào tạo tự làm đạt giải cao trong các hội thi toàn quốc có chỗ đứng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cả những chính sách để khuyến khích phong trào nghiên cứu, sáng tạo, tự thiết kế, chế tạo thiết bị đào tạo trở thành công việc thường xuyên trong hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.