Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), sáng 13/6. (Ảnh: LINH KHOA)

Sửa đổi luật để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân

Nhất trí với những sửa đổi trong xây dựng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để khắc phục những hạn chế, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, các đại biểu Quốc hội cũng góp ý nhiều nội dung quan trọng để hoàn thiện dự án Luật, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng với tinh thần “lấy người bệnh làm trung tâm”.

Y đức và lửa nghề

Y đức và lửa nghề

Những chiến sĩ áo trắng đã viết nên câu chuyện cuộc đời riêng mình, đầy ký ức đẹp đẽ và tự hào về hành trình trên cõi nhân gian: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Nhưng những trái tim nhiệt huyết ấy vẫn còn nhiều tâm tư làm sao được chuyên tâm làm chuyên môn mà không phải bận tâm về cơ chế đãi ngộ, làm gì để cân đối về đào tạo y khoa ở các tuyến, để thế hệ trẻ ngày nay giữ được y đức và lửa nghề.