Xử lý triệt để vi phạm tại Vườn quốc gia Cát Bà

Xét báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 18-12-2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng xử lý triệt để, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tại các điểm kinh doanh du lịch trong Vườn quốc gia Cát Bà.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được Phiếu chuyển đơn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kèm theo đơn của một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc chính quyền TP Hải Phòng chỉ đạo Vườn quốc gia Cát Bà tháo dỡ các công trình du lịch của sáu doanh nghiệp. Sau khi xem xét kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP Hải Phòng kiểm tra, xử lý cụ thể nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch theo quy định; trả lời đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.