Xoài Suối Lớn của tỉnh Đồng Nai

NDO - Nhiều hộ nông dân tại Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại và du lịch Suối Lớn tỉnh Đồng Nai đã cùng bắt tay nhau trồng và tiêu thụ sản phẩm xoài. Sản phẩm xoài của hợp tác xã được phân hạng, đánh giá 3 sao. Hiện, hợp tác xã đã xuất khẩu sản phẩm xoài đi các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc...đem lại giá trị kinh tế lớn cho các thành viên.