Xây dựng cộng đồng người Hàn Quốc an toàn, hòa nhập, phát triển trên địa bàn thủ đô

NDO - Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là một trong những trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại của thủ đô Hà Nội có một bộ phận không nhỏ cơ quan, tổ chức người nước ngoài đến sinh sống và hoạt động kinh doanh, đầu tư, trong đó phần lớn là công dân Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia mô hình ký kết Biên bản ghi nhớ.
Các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia mô hình ký kết Biên bản ghi nhớ.

Trong năm 2023, có hơn 100 nghìn lượt công dân Hàn Quốc đến lưu trú trên địa bàn quận.

Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa ra mắt, giới thiệu thí điểm mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc “Vận động quần chúng tham gia xây dựng cộng đồng người Hàn Quốc an toàn, hòa nhập, phát triển trên địa bàn quận Nam Từ Liêm”.

Mô hình sẽ góp phần tích cực vào công tác quản lý người nước ngoài, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng người Hàn Quốc tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Các doanh nghiệp, tổ chức Hàn Quốc trên địa bàn quận những năm qua đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, phát triển quận Nam Từ Liêm; đồng thời cũng làm nảy sinh một số vấn đề liên quan công tác quản lý người nước ngoài và bảo đảm an ninh trật tự.

Xây dựng cộng đồng người Hàn Quốc an toàn, hòa nhập, phát triển trên địa bàn thủ đô ảnh 1
Ban Chỉ đạo 138 quận và Ban Chỉ đạo Mô hình tặng hoa các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia Mô hình.

Do đó, việc xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Cộng đồng người Hàn Quốc trên địa bàn quận là phù hợp và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào công tác quản lý người nước ngoài, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng người Hàn Quốc tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Theo đó, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hà Nội triển khai công tác vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam tự nguyện tham gia; lựa chọn, xây dựng, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác an ninh để triển khai mô hình với 4 nội dung, gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật, quy định của địa phương cho cộng đồng người dân, doanh nghiệp Hàn Quốc; tư vấn, hỗ trợ giải đáp cho người Hàn Quốc các vấn đề vướng mắc về pháp luật, quy trình, thủ tục hành chính, tìm hiểu và hòa nhập với văn hóa, phong tục, lối sống của địa phương; tiếp nhận các thông tin về an ninh, trật tự trong cộng đồng Hàn Quốc, tình hình về địa bàn có ảnh hưởng tới người Hàn Quốc; hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an khi có liên quan cộng đồng Hàn Quốc…