Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao

NDO -

Sáng 26/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng…

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Phát huy truyền thống và những tiềm năng, thế mạnh, bề dày lịch sử 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh, cùng với thế và lực của đất nước đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tỉnh Bắc Ninh phát triển từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, cơ sở hạ tầng khó khăn, đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (trong đó 10/15 chỉ tiêu quốc gia đánh giá xếp hạng tốp 10 và 5/15 chỉ tiêu đứng thứ nhất).

Kinh tế Bắc Ninh liên tục tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt 13,9%/năm); GRDP năm 2021 gấp 23,8 lần năm 1997 (năm 2021 tăng 6,9%, đứng thứ 13 cả nước); quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ.

Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,5 triệu tỷ đồng, gấp hơn 1.000 lần năm 1997, đứng thứ nhất cả nước. Kinh tế đối ngoại phát triển, với 1.717 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 21,2 tỷ USD, gấp 151 lần năm 1997, đứng thứ 7 cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế luôn được quan tâm chăm lo và đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực. Đặc biệt là các giá trị văn hóa được quan tâm bảo tồn, phát huy, trở thành một động lực tăng trưởng của tỉnh và giữ gìn hồn cốt quê hương Kinh Bắc. An sinh xã hội được bảo đảm và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. 

Xây dựng Bắc Ninh trở thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao -0
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ôn lại chặng đường vẻ vang, những thành tích, chiến công to lớn đã đạt được, đồng thời trao truyền, tiếp nối truyền thống, niềm tự hào đó, biến nó thành sức mạnh, hành động, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh đến năm 2030 thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu của Thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước; đến năm 2045 Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra,  Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, phải tiếp tục phát huy tối đa, mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế, nhất là sức mạnh nội lực của Bắc Ninh trong phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ, gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Phát triển các ngành công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, tuần hoàn...

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cùng với phát triển kinh tế, phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hoá cao đẹp của vùng quê Kinh Bắc để xây dựng con người Bắc Ninh văn minh, thanh lịch. Coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo, tập trung phát triển nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nhiều hơn cho khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Xây dựng Bắc Ninh trở thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh theo nội dung Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.