Xăng, dầu tăng giá

NDO -

Chiều 12-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng E5RON92 thêm 691 đồng/lít; và tăng giá xăng RON95-III thêm 797 đồng/lít so với giá hiện hành.

(Ảnh: moit.gov.vn)
(Ảnh: moit.gov.vn)

Dầu diesel 0.05S tăng 558 đồng/lít; dầu hỏa tăng 563 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 642 đồng/kg.

Cụ thể tại kỳ điều hành ngày 12-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với tất cả các loại xăng dầu.

Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau: với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 2.000 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước chi 1.150 đồng/lít), dầu diesel ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 850 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít); dầu mazut ở mức 600 đồng/kg (kỳ trước chi 800 đồng/kg).

Sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như nêu ở trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17.722 đồng/lít (tăng 691 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 2.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.691 đồng/lít và giá bán là 19.722 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18.881 đồng/lít (tăng 797 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.897 đồng/lít và giá bán là 19.981 đồng/lít);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.401 đồng/lít (tăng 558 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.158 đồng/lít và giá bán là 15.001 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.173 đồng/lít (tăng 563 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.163 đồng/lít và giá bán là 13.773 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.769 đồng/kg (tăng 642 đồng/kg, nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/kg thì giá sẽ tăng 1.242 đồng/kg và giá bán là 14.369 đồng/kg).

Thời gian thực hiện các mức giá trên áp dụng từ 15 giờ ngày 12-3-2021.

Xăng, dầu tăng giá -0
Đồ họa: Giang Khôi