Tăng chi quỹ bình ổn và tăng giá xăng dầu

Thứ Năm, 25-02-2021, 15:00
(Ảnh: moit.gov.vn)

Sau khi tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), giá xăng E5RON92 tăng thêm 722 đồng/lít và giá xăng RON95-III tăng thêm 814 đồng/lít so với giá hiện hành theo thông báo của Liên Bộ Công thương-Tài chính chiều 25-2.

Dầu diesel 0.05S tăng 814 đồng/lít; dầu hỏa tăng 702 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 505 đồng/kg.

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với các mặt hàng xăng, dầu tại kỳ điều hành ngày 25-2

Đồng thời tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau: chi sử dụng Quỹ BOG đối với E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 1.729 đồng/lít), xăng RON95 ở 1.150 đồng/lít (kỳ trước chi 847 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 635 đồng/lít); dầu mazut ở  mức 800 đồng/kg (kỳ trước chi 603 đồng/kg).

Như vậy sau khi tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như nêu ở trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17.031 đồng/lít (từ kỳ điều hành ngày 11-01-2021 đến ngày hôm nay (25-02-2021), Quỹ BOG đã chi 4.179 đồng/lít cho mặt hàng xăng E5RON92, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 2.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.722 đồng/lít và giá bán là 19.031 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18.084 đồng/lít (từ kỳ điều hành ngày 11-01-2021 đến ngày hôm nay (25-02-2021), Quỹ BOG đã chi từ 1.447 đồng/lít cho mặt hàng xăng RON95, nếu không chi Quỹ BOG 1.150 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.964 đồng/lít và giá bán là 19.234 đồng/lít);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.843 đồng/lít (từ kỳ điều hành ngày 11-01-2021 đến ngày hôm nay (25-02-2021), Quỹ BOG đã chi từ 1.143 đồng/lít cho mặt hàng dầu diesel, nếu không chi Quỹ BOG 850 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.651 đồng/lít và giá bán là 14.693 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 12.610 đồng/lít (từ kỳ điều hành ngày 11-01-2021 đến ngày hôm nay (25-02-2021), Quỹ BOG đã chi từ 1.335 đồng/lít cho mặt hàng dầu hỏa, nếu không chi Quỹ BOG 900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.602 đồng/lít và giá bán là 13.510 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.127 đồng/kg (từ kỳ điều hành ngày 11-01-2021 đến ngày hôm nay (25-02-2021), Quỹ BOG đã chi từ 1.034 đồng/lít cho mặt hàng dầu mazut, nếu không chi Quỹ BOG 800 đồng/kg thì giá sẽ tăng 1.305 đồng/kg và giá bán là 13.927 đồng/kg).

Thời gian thực hiện các mức giá trên áp dụng từ 15 giờ ngày 25-2-2021.

Tăng chi quỹ bình ổn và tăng giá xăng dầu -0
 

 

HOÀNG PHƯƠNG