Xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội

Việc bổ sung quy định về xác thực tài khoản khi người dùng tham gia mạng xã hội là cần thiết, sẽ giúp hạn chế tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.