Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam

NDO -

Ngày 18/4, tại thành phố Lào Cai, Ủy ban Dân tộc phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh và lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành có liên quan và đại biểu 8 tỉnh khu vực miền núi phía bắc.

Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Hội thảo nhằm hoàn thiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”, làm cơ sở để thực hiện các quan điểm của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Năm 1979, trên cơ sở điều tra, nghiên cứu của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thống nhất với Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ và được Chính phủ ủy nhiệm cho Tổng cục thống kê ký ban hành “Danh mục các dân tộc Việt Nam”. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai tại cơ sở, Ủy ban Dân tộc đã nhận được nhiều ý kiến, văn bản của các bộ, ban, ngành, các địa phương… về những vướng mắc liên quan đến tên gọi, cách ghi thành phần dân tộc trong các giấy tờ tùy thân của công dân. Nhiều tỉnh, thành phố đã sử dụng tên gọi, thành phần dân tộc trong các văn bản hành chính chưa thống nhất với các cơ quan Trung ương.

Trước những bất cập này, ngày 1/1/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Để bổ sung cơ sở thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của Đề án, Ủy ban Dân tộc đã, đang và sẽ tiếp tục tiếp thu, lấy ý kiến các nhà khoa học, người có uy tín, già làng, trưởng bản… để từ đó thống nhất cách viết, tên gọi một số dân tộc.

Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam -0
Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến về lịch sử tên gọi, cách viết một số dân tộc tại cộng đồng và những luận cứ khoa học về tên gọi, cách viết tên dân tộc, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp để trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị trong thời gian tới với mục tiêu hướng tới sự thống nhất chung trong cách viết, tên gọi đối với một số dân tộc ở nước ta hiện nay.