Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Vươn tới những chuẩn mực và giá trị cao hơn

Học và làm theo Bác là không rập khuôn, máy móc, học trong từng việc, học mỗi ngày, để từng cá nhân trở nên tốt đẹp hơn, góp thêm nhiều việc hữu ích; tập thể đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Mỗi thành quả được tích lũy là động lực để vươn tới những chuẩn mực và giá trị cao hơn. Thông điệp ấy được các cấp ủy ở Bà Rịa-Vũng Tàu lan tỏa bằng hành động, tạo chuyển biến căn bản trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Bãi tắm Bông Trang (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) được cải tạo xanh, đẹp phục vụ nhu cầu của người dân.
Bãi tắm Bông Trang (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) được cải tạo xanh, đẹp phục vụ nhu cầu của người dân.

Muốn học trước hết phải hiểu

Điểm mới góp phần tạo hiệu quả thiết thực được khởi nguồn từ đổi mới cách tiếp cận trong nhiệm vụ tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác. Tại Thành ủy Vũng Tàu, hệ thống văn bản, tài liệu được biên soạn và quản lý bài bản, khoa học, dễ tiếp cận. Ngoài bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng; sổ tay nghiệp vụ công tác đảng dành cho cán bộ cơ sở, mỗi ban tham mưu của Thành ủy đều có cẩm nang riêng nhằm hỗ trợ nghiệp vụ, chuyên môn cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Giới thiệu với chúng tôi một số tài liệu "bỏ túi", phục vụ nghiên cứu, học tập, dành cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy Lê Thị Thanh Bình cho biết, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp về nội dung và dành riêng cho từng đối tượng học tập, nghiên cứu. Quan điểm chỉ đạo là, muốn học trước hết phải hiểu, việc biên soạn tài liệu dưới dạng nhỏ gọn như tờ gấp, cẩm nang "bỏ túi" hàm chứa đầy đủ nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ đề cần tuyên truyền, để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Theo đó, nội dung tờ gấp chủ đề Không ngừng học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố cục thành 5 mục ngắn gọn, rõ vấn đề: Tại sao phải học tập và làm theo Bác; cần làm gì để học tập và làm theo; 6 luận điểm chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh; 5 giá trị ngời sáng trong đạo đức Hồ Chí Minh; 5 nét đặc sắc trong phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hiệu quả cách làm này trong tuyên truyền các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thành ủy đã ban hành tài liệu tìm hiểu về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Với 6 trang gấp gọn, người đọc có giải đáp cô đọng về những vấn đề căn cốt nhất của tác phẩm: Chủ nghĩa xã hội là gì; Tại sao Đảng ta lựa chọn đưa đất nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội; Đảng ta nhận thức về chủ nghĩa xã hội như thế nào; và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiến hành ra sao.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bùi, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài nhà nước, những tài liệu được biên soạn công phu, kỹ lưỡng và thiết thực như thế, thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển hóa từ nhận thức sang hành động làm theo.

"Đọc sách là cách học tốt nhất"-thông điệp này được gắn trang trọng trong phòng đọc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Hàng trăm đầu sách chính trị, văn học, khoa học, giáo dục, thông tin tham khảo… được xếp đặt khoa học trên các kệ, tủ sách.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Minh, phòng đọc là nơi chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, là không gian văn hóa, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên trong Ban. Triển khai chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xuất bản các cuốn cẩm nang khổ nhỏ, làm tài liệu cung cấp thông tin tuyên truyền cho cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Nội dung chủ đề từng năm đều gắn với những vấn đề cấp thiết đặt ra trong đời sống chính trị-xã hội, cụ thể như: Năm 2022 về phát huy ý chí tự lực, tự cường; năm 2023 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; và năm nay, chủ đề được lựa chọn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu. Tài liệu nghiên cứu chuyên đề năm luôn bao gồm 2 phần lý luận và thực tiễn. Hằng năm, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng bản kế hoạch hành động để cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện chuyên đề. Các cấp ủy đều xây dựng chương trình hành động thực hiện chuyên đề từng năm, đề ra những việc làm cụ thể, thiết thực, khả thi, phù hợp tình hình địa phương, gắn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được cho là đã tạo điểm nhấn từ công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết. Theo đó, các hội nghị lớn cấp Trung ương đều được kết nối trực tuyến tới cấp cơ sở, để cán bộ, đảng viên trực tiếp nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo viên cấp Trung ương truyền đạt. Các hội nghị cấp tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, trưởng các ban tham mưu của Tỉnh ủy đều trực tiếp làm báo cáo viên. Cách làm này vừa lan tỏa hiệu quả tinh thần chủ đạo của nghị quyết, vừa thể hiện quyết tâm, thống nhất hành động và như lời cam kết về trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Đội ngũ tiên phong, gương mẫu, phục vụ nhân dân

Xác định rõ đối tượng tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, đó là, mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên truyền đạt đến quần chúng… Tỉnh ủy tập trung nhiều giải pháp đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Với Quy định số 30-QĐ/TU, ngày 18/1/2019, về trách nhiệm nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tất cả 247 đồng chí (100%) là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã ký cam kết về xử lý trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về cải cách hành chính; sửa đổi lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân nhân.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu Trần Ngọc Hà, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa, giá trị tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2023, Thành ủy tổ chức đợt nghiên cứu, học tập và làm theo. Yêu cầu đặt ra là học tập, nghiên cứu đi đôi với thực hành, chuyển hóa thành những việc làm cụ thể của đơn vị, địa phương, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đang công tác trong hệ thống chính trị. Nhiều cách làm hay, điển hình được nhân rộng từ thực tế, như việc giảm số lượng cuộc họp giao ban từ 3 xuống còn 1 lần trong tháng, ở Đảng ủy Phường 3. Đoàn Thanh niên Phường 10 xung kích bảo vệ môi trường. Cán bộ công chức Bộ phận "một cửa" của Ủy ban nhân dân phường Thắng Nhì nâng cao trách nhiệm công vụ, tăng thời gian tiếp dân lên 10 giờ/ngày. Đảng ủy phường Nguyễn An Ninh vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia vệ sinh khu dân cư ngày chủ nhật. Chi bộ phường Thắng Tam gắn sinh hoạt định kỳ với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Tại huyện Xuyên Mộc, nhiều mô hình thiết thực hình thành từ phong trào học tập và làm theo Bác được người dân đón nhận như món quà đến từ những tấm lòng sẻ chia.

Bếp ăn 0 đồng ở thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, được mở từ năm 2020, đã trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy và yêu thương của người nghèo, neo đơn, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện. Mỗi ngày, từ thứ 2-6, các tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong huyện thay nhau giúp bếp chuẩn bị hơn 200 suất cơm phục vụ người dân. Khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm bố trí hợp lý. Đồ làm bếp được sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh. Quan sát vẻ hồn nhiên, phấn chấn của những đứa trẻ vừa từ trường về với cái bụng đang đói; hay người bán vé số vai áo đẫm mồ hôi, hồ hởi nói cười bên những khay cơm canh nóng hổi, dễ dàng cảm nhận niềm vui từ những tấm lòng sẻ chia. Bếp ăn 0 đồng là sáng kiến của hội Thiện nguyện Nhân Ái do Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài làm hội trưởng, có sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ huyện và nhiều nhà hảo tâm. Theo đồng chí Lê Thị Trang Đài, với thông điệp, hoan hỉ đón tiếp, phục vụ bằng tình yêu thương, 4 năm qua, bếp ăn đã kết nối rất nhiều tấm lòng nhân ái. Các đơn vị trên địa bàn cũng chung tay duy trì hoạt động thiện nguyện bằng vật chất và nhân lực. Nhiều nhà hảo tâm nghe nói về mô hình đã chủ động tìm đến hỗ trợ bếp ăn. Hạnh phúc là yêu thương được trao đi và nhận lại.

Đến Xuyên Mộc, chúng tôi nghe nhiều câu chuyện ấm lòng về những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, như: Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thuận Nguyễn Ngọc Quang với hơn 20 năm trong nghề dạy học, luôn tận tình với các thế hệ học trò. Với đồng lương khiêm tốn, thầy động viên, chia sẻ với các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo trong khu vực. Ngoài giờ lên lớp, thầy cùng một số nhân viên tự trồng hoa, chăm sóc khuôn viên trường; tham gia các giải thi đấu thể thao và thường xuyên đoạt giải. Tinh thần, trách nhiệm và tình cảm chân thành từ thầy có sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên, học sinh, cùng nhân lên phong trào việc tốt.

Theo Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, Huyện ủy yêu cầu thực hiện từ trong hệ thống chính trị ra cộng đồng, từ trên xuống dưới; tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu. Qua các chương trình hành động, cam kết thực hiện, nhiều công trình được hoàn thành nhanh chóng, đáp ứng mong đợi của nhân dân, như: Đường giao thông, bãi tắm công cộng, không gian văn hóa xanh, sạch ở các khu dân cư… Nhiều cá nhân trở thành tấm gương trong cơ quan, đơn vị. Kết quả khảo sát của UBND huyện về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 cho thấy, ở cấp huyện, 100% người dân, tổ chức cho biết không bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính công; 89,9% đánh giá đã nhận được kết quả đúng và sớm hơn lịch hẹn. Có 95,7% số tổ chức, cá nhân được hỏi khẳng định mức độ hài lòng. Việc đo lường sự hài lòng này nhằm phát huy vai trò giám sát của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của huyện, góp phần hiện thực hóa việc học tập và làm theo Bác theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 7/12/2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nghị quyết đã đề ra 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, tạo bứt phá về phát triển kinh tế-xã hội để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực nhiều mặt.

Sự hợp lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân là nền tảng tạo động lực vươn tới mục tiêu đã định. Ở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần giữ vững và xứng đáng là công bộc của nhân dân; thường xuyên tìm tòi, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nếu từng đồng chí cán bộ, đảng viên thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.