Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina khởi công xây dựng nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng với tổng mức đầu tư hai giai đoạn 500 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

Lần đầu tiên Nghệ An vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 580 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đây là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay, giúp tỉnh lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước.