Việt Nam kêu gọi bảo đảm an ninh nguồn nước trong xung đột

Tại cuộc thảo luận trực tuyến ngày 24/5, với chủ đề “Bảo vệ nguồn nước và cơ sở hạ tầng cung cấp nước trong xung đột vũ trang”, Việt Nam kêu gọi tất cả các bên nâng cao nhận thức và thực hiện nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế; khuyến khích Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những thách thức đối với an ninh nguồn nước trong xung đột.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang nêu rõ: Việt Nam nhìn nhận an ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển cho mọi quốc gia và cộng đồng. Việt Nam lo ngại về những hệ lụy nhân đạo và khó khăn do tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng cung cấp nước bị phá hủy trong các cuộc xung đột vũ trang ở nhiều nơi, khiến nhiều người mất nơi cư trú, kéo theo các vấn đề về khủng hoảng di cư và y tế công.

Cuộc thảo luận do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phối hợp một số tổ chức và một số nước tổ chức, trong khuôn khổ Tuần lễ Liên hợp quốc về bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang năm 2022, diễn ra từ ngày 23 đến 27/5. Trong các vấn đề được trao đổi trong khuôn khổ Tuần lễ, an ninh nguồn nước ngày càng được quan tâm. Tháng 4/2021, khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với cuộc sống của người dân, trong đó có hệ thống nước. Nghị quyết khẳng định cam kết mạnh mẽ về bảo vệ dân thường, thúc đẩy tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.