Việt Nam được đề cử đảm nhiệm cương vị đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD

NDO -

Cuộc họp lần thứ tám Ban Điều phối Chương trình quốc gia Đông Nam Á (SEARP) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã diễn ra vào chiều 9/12, theo hình thức trực tuyến. Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tham dự cuộc họp. 

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự cuộc họp.
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự cuộc họp.

Cùng dự, có các ông Hyoung Kwon Ko, Đại sứ Hàn Quốc tại Pháp và ông Cherdchai Chaivaivid, Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế, Bộ Ngoại giao Thái Lan - hai đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á; ông Andreas Schaal, Giám đốc Ban Quan hệ toàn cầu OECD và các Đại sứ, Trưởng phái đoàn và đại diện đến từ các quốc gia thành viên của OECD và Đông Nam Á.

Tại cuộc họp, Việt Nam và Australia đã chính thức được đề cử đảm nhiệm cương vị Đồng Chủ tịch Chương trình SEARP giai đoạn 2022-2025, thay cho Thái Lan và Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Minh Hằng ghi nhận chương trình đã hỗ trợ tích cực cho các nước Đông Nam Á trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đưa khu vực gần hơn với các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt của OECD.

Trợ lý Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn sự ghi nhận của OECD và Chương trình SEARP đối với những đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với Australia trong thời gian tới nhằm phát huy những kết quả đã đạt được từ giai đoạn trước, gắn kết hiệu quả hơn nữa OECD nói chung và Chương trình SEARP nói riêng với khu vực.

Trợ lý Bộ trưởng cũng đề xuất một số lĩnh vực ưu tiên và mong muốn Chương trình SEARP tiếp tục phối hợp và thúc đẩy, trong đó có tiếp tục ủng hộ thực thi Khung Phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF); nhấn mạnh đây là mục tiêu quan trọng của Chương trình và ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, du lịch và đi lại an toàn, tăng trưởng xanh...

Việt Nam được đề cử đảm nhiệm cương vị Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD -0
 Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ông Anthony Stannard, đại diện Phái đoàn thường trực của Australia tại OECD khẳng định quyết tâm cao của Australia, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác trong khu vực trong 3 năm tới, trên cương vị đồng Chủ tịch Chương trình SEARP.

Việt Nam là nước thứ ba tại Đông Nam Á đảm nhiệm cương vị đồng Chủ trì Chương trình SEARP, sau Indonesia và Thái Lan. Việc đảm nhiệm cương vị này là nỗ lực triển khai Chỉ thị 25 về nâng tầm đối ngoại đa phương, là cơ hội quan trọng để Việt Nam chủ động tham gia thúc đẩy các quan tâm chung cũng như lồng ghép các ưu tiên phát triển trong OECD và Chương trình SEARP, một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm quốc tế, mặt khác giúp Việt Nam tranh thủ tư vấn và hỗ trợ của OECD cho các mục tiêu phát triển.

Việc OECD mời Việt Nam đảm nhận cương vị này cũng khẳng định sự ghi nhận đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, cũng như những đóng góp của ta đối với SEARP thời gian qua, tin tưởng Việt Nam có thể gắn kết hiệu quả OECD với khu vực trong các lĩnh vực quan tâm chung.

Cũng tại cuộc họp, các nước đã đánh giá kết quả triển khai Chương trình SEARP giai đoạn 2018-2021; đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Chương trình SEARP (dự kiến diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 10/2/2022).