Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự cuộc họp.

Việt Nam được đề cử đảm nhiệm cương vị đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD

Cuộc họp lần thứ tám Ban Điều phối Chương trình quốc gia Đông Nam Á (SEARP) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã diễn ra vào chiều 9/12, theo hình thức trực tuyến. Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tham dự cuộc họp.