[Video] Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

NDO - Ngày 6/5, Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã diễn ra tại Tu viện Westminster ở London, Anh, với nhiều nghi thức truyền thống và trang trọng như đã được tiến hành trong hơn 1.000 năm qua.

Nguồn video: Reuters